Disclaimer

Disclaimer

Met betrekking tot de ziekenhuisverhalen heb ik gefingeerde namen gebruikt.
Enige gelijkenis met bestaande personen berust dus op toeval.
Mocht iemand zichzelf toch in een bepaalde situatie menen te herkennen, dan zal ik dit tegenover derden altijd blijven ontkennen.